ตรวจแมะฟรี!!!
เมนูหลัก
หน้าแรก
การแมะ
ผลิตภัณฑ์
สาระพันปัญหา
การบำรุงร่างกาย
ติดต่อเรา
โบว์ชัวร์
แผนที่
เกี่ยวกับคุณหมอ
ภาวะไตอ่อนแอ
ผลการรักษาผู้มีบุตรยาก
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
ประกาศจากทางร้าน
วีดีโอ
Web Board
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

โรคความดันโลหิตสูง

 

 ความดันโลหิตคืออะไร

     ความดันโลหิตเป็นแรงผลักดันให้เลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เกิดจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ประกอบด้วยค่าสองค่า คือความดันตัวบน และความดันตัวล่าง เช่น 120/80 120 เป็นค่าความดันตัวบนซึ่งเกิดขึ้นขณะที่หัวใจบีบตัว ส่วน 80 เป็นค่าความดันตัวล่างซึ่งเป็นความดันในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจอยู่ในระยะพักก่อนที่จะบีบตัวครั้งต่อไป ความดันโลหิตทั้ง 2 ค่ามีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท (มม.ปรอท)

 ความดันโลหิตเท่าใดถึงจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ขั้นตอนต่างๆ ของความดันโลหิต

ระดับความดันตัวบน

ระดับความดันตัวล่าง

ปกติ น้อยกว่า 120 และน้อยกว่า 80
ระยะก่อนเกิดความดันโลหิตสูง 120 - 139 หรือ 80 - 89
ความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1 140 - 159 หรือ 90 - 99
ความดันโลหิตสูงขั้นที่ 2 160 หรือมากกว่า 100 หรือมากกว่า

     ตารางข้างบนแสดงการแบ่งขั้นของความดันโลหิตในบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ความดันตัวบนกับตัวล่างอยู่ต่างขั้นกันให้ถือขั้นที่รุนแรงกว่าเป็นตัวตัดสิน เช่น ความดัน 150/105 จัดอยู่ในความดันโลหิตสูงขั้นที่ 2 และความดัน 170/85 อยู่ในข้นที่สองเช่นกัน

 สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง

90% มักไม่พบสาเหตุโดยตรง มีส่วนน้อยที่เราพบสาเหตุโดยตรงของโรค ซึ่งเมื่อรักษาสาเหตุแล้วทำให้โรคความดันโลหิตสูงดีขึ้นหรือหายขาดได้

 ปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง

ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงแต่ไม่มีสาเหตุโดยตรงมักพบภาวะต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ ได้แก่

 1. ภาวะอ้วน
 2. การรับประทานอาหารรสเค็มเป็นประจำ
 3. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นประจำ
 4. ความเครียด
 5. การขาดการออกกำลังกาย
 6. พันธุกรรม
 7. อายุที่มากขึ้น

 โรคความดันโลหิตสูงมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไร

โรคนี้ยิ่งเป็นรุงแรงและเป็นนานเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนมากเท่านั้น ได้แก่

 1. หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
 2. กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว
 3. ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว
 4. หลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตก
 5. หลอดเลือดแดงที่ขาหรือแขนตีบตัน
 6. หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง หรือปริแยก
 7. ไตเสื่อมและไตวายเรื้อรัง

การรักษาความดันโลหิตสูงจะลดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้อย่างชันเจน

 อาการของโรคความดันโลหิตสูง

โรคนี้มักไม่มีอาการแม้ในขณะที่ความดันโลหิตสูงกำลังทำอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายอย่างต่อเนื่อง ในส่วนน้อยอาจะมีอาการปวดหัว โดยเฉพาะเมื่อตื่นนอนเช้า มึนงง ตาพร่า อ่อนเพลียซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจง ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงรุนแรงและเป็นเวลานานจนมีอวัยวะเสื่อมสมรรถภาพก็จะมีอาการของโรคแทรกซ้อนเหล่านั้น

 การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยา

สิ่งที่ต้องทำในทุกกรณีของโรคความดันโลหิตสูง

 1. การลดอาหารเค็ม
 2. การลดน้ำหนักตัวถ้ามีภาวะอ้วน
 3. การงดสูบบุหรี่
 4. การลดปริมาณเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 5. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 6. การรับประทานผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารที่มีไขมันต่ำเป็นประจำ

 

ที่สถานพยาบาลเกษมเวชกรรม มีคุณหมอเกษม ที่มีประสบการณ์การตรวจแมะมามากกว่า 30 ปี เข้าใจปัญหาของโรคต่างๆ อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะโรคที่คนไทยเป็นจำนวนมาก เช่น ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, โรคไต เป็นต้น

ทางสถานพยาบาลยินดีให้ ตรวจแมะฟรี!!! และ ให้คำปรึกษาฟรี!!! โทรมาก่อนได้ที่ 02-527-1289, 02-969-7667-8Latitude: 13.870707, Longitude: 100.485380
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com