-สถานพยาบาลเกษมเวชกรรม- หมอแมะเมืองนนท์
ภาวะมีบุตรยาก
การแมะคืออะไร
สมุนไพรจีน
หมอสุพจณ์ หมอเกษม หมออภิรักษ์


ติดต่อสอบถาม
02-969-7667-8

ตั้งแต่เวลา 9:00 - 19:00น.
(หยุดทุกวันพุธ)

ผลสำเร็จของการรักษาภาวะมีบุตรยาก

ยินดีกับคุณพ่อคนใหม่ ในวัย 56 ปี Woww !!!

ยินดีกับคุณพ่อคนใหม่ ในวัย 56 ปี Woww !!!

ยินดีกับคุณพ่อคนใหม่ ในวัย 56 ปี !!! ขอแสดงความยินดีกับคุณวิทย์ จ.นครสวรรค์ ลองมาหลายที่ มาสำเร็จที่นี่

ติดบุตรแล้ว !!! หลังจากพยายามอยู่หลายปี

ติดบุตรแล้ว !!! หลังจากพยายามอยู่หลายปี

ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 22 week แล้วครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณศิรดาและครอบครัว ด้วยครับ

มีซีสต์ กินยาสมุนไพรจีน ก็ต้องครรภ์ได้

มีซีสต์ กินยาสมุนไพรจีน ก็ต้องครรภ์ได้

มีซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ กินยาสมุนไพรจีน ก็ต้องครรภ์ได้ โรคเกี่ยวกับมดลูกก็รักษาได้